تبلیغات
بهترین انتخاب - ویژگی های خاص رئیس جمهور (مشكلات فرهنگی)

بهترین انتخاب

جمعه 25 اردیبهشت 1388

ویژگی های خاص رئیس جمهور (مشكلات فرهنگی)

نویسنده: بهنام   طبقه بندی: روش انتخاب ریس جمهور، 

ویژگی های خاص رئیس جمهور

 

(مقدمه مشكلات فرهنگی جامعه)

 

 

واژه فرهنگ در اصطلاح جامعه شناسان ، با تعابیر متداول آن فرق دارد . در زبان مردم ، تعبیر بافرهنگ و بی فرهنگ به مفهوم با تربیت و بی تربیت به كار می رود و حال آنكه در اصطلاح علمی فرد یا جامعه بی فرهنگ وجود ندارد زیرا هركس برای حفظ زندگی اجتماعی مجبور است برخی ارزشها و عقاید و هنجارها را بپذیرد .

و اما تعریف فرهنگ : فرهنگ در لغت به معنی نیكویی ، تربیت وپرورش ، دانش و حكمت هنر ، علم و معرفت ، علم فقه و شریعت گفته می شود .

هرچند معمولا واژه فرهنگ و تمدن با هم بكار میروند و پیوستگی نزدیكی با هم دارند ولی با هم متفاوتند . فرهنگ عبارت است از مجموعه اندوخته ها و ساخته های معنوی بشر در زندگی اجتماعی خودش ولی تمدن عبارت است از مجموعه اندوخته های مادی بشر .

اما فرهنگ و تمدن بر یكدیگر تاثیر متقابل دارند . مثلا فرهنگ احساس مسئولیت و اعتماد به نفس موجب رشد و توسعه در تمدن می شود و همچنین گسترش تمدن به رشد فرهنگ نیز كمك میكند برای مثال پیدایش صنعت چاپ ٬ رایانه و اینترنت در گسترش فرهنگ نقش مهمی داشته اند .

اهمیت فرهنگ از این جهت است كه نقش و كاركرد ویژه ای در زندگی فردی و اجتماعی افراد دارد . تحقق هیچ هدف فردی و جمعی بدون تامین زمینه های فرهنگی آن میسر نیست .

 شاخص های فرایند مهندسی فرهنگ ( و شناخت ضعف های آن در جامعه ) شناخت انواع و سطوح مختلف فرهنگ است كه در این زمینه باید ضمن شناخت فرهنگ ها، نوع تعامل و تاثیر و تاثری كه آنها نسبت به یكدیگر دارند را نیز مشخص نمود.نوعی تقسیم بندی در این خصوص ( در سطح كشور )  آن است كه به صورت زیر مشخص شده است :

 •  فرهنگ ملی
 • فرهنگ عمومی
 • فرهنگ تخصصی
 • فرهنگ سازمانی

 

اما مشكل فرهنگی،  خصلتی فرهنگی است كه نتایج منفی آن برای فرد و جامعه به مراتب بیش از مزایای آن باشد .

اکثر مشکلات فرهنگی ما ریشه ای عمیق تر در تاریخ دارد . در اثر حملات بسیار گسترده ای كه بر ایران در طول تاریخ  وارد شده است و در كنار آن  آب و هوای گرم و خشک  ایران،  فرهنگ ایران دچار مشكلات عدیده ای شده است . منظور من از حمله، تهاجمی است که به سلطه قومی خارجی با منافع متفاوت، و تامین اهداف آن قوم برای مدتی طولانی منتهی شده است (که حملات تیمور و مغول از این دسته اند). آب و هوا به طرق بسیار بر فرهنگ ملتی در طول تاریخ اثر می گذارد. جدا از آن  حملاتی که به سلطه قوم خارجی با منافع متفاوت منجر می شود به صورت های گوناگون بر فرهنگ یک کشور تاثیر می گذارد که می توان به ایجاد ترس و روحیه محافظه کاری و در کنار آن افزایش خشونت در جامعه اشاره کرد.

مسلم است كه این نواقص فرهنگی که در زیر به آن اشاره می شود، صرفاً مختص فرهنگ ایرانی نمی باشد و بسیاری از فرهنگ ها بالاخص فرهنگ های نزدیك (فرهنگ های  خاورمیانه ای، شمال آفریقا و جنوب اروپا) در بخشی از این مشكلات سهیم می باشند . حال ما به توضیحی مختصر از هر فرهنگ و ضعف های عمده ای كهدر حوزه خود دارند می پردازیم :

فرهنگ ملی : فرهنگ ملی فرهنگی است كه چندین نسل در آن مشترك اند و به عنوان عامل موثر در تعیین هویت ملت ها قلمداد می شود.

فرهنگ عمومی : فرهنگ عمومی فرهنگی است كه وجوه مشترك زیادی با فرهنگ ملی دارد ولی در مظاهر فرهنگی با تغییرات متناسب با شرایط و مقتضیات محیطی همراه است. به یك معنا فرهنگ عمومی، ظهور و نمود فرهنگ ملی در دوره های زمانی كوتاه مدت و تحت تاثیر شرایط زمانی است. عموم افراد جامعه در فرهنگ عمومی مشترك اند.

و اما قسمتی از معضلات فرهنگ ملی و عمومی ما بدین قرار است :

 • عدم بلوغ احساسی :یكی ازمهم ترین این مشكلات، عدم تبلور بلوغ احساسی در ایرانیان می باشد. این بدین معنی می باشد كه در حالی كه اكثر ایرانیان بلوغ جنسی و بلوغ نسبی عقلی را تا زیر سن بیست سالگی تجربه می كنند، یا به بلوغ احساسی نمی رسند یا به این بلوغ  بسیار دیرمی رسند. بلوغ عاطفی به این معناست كه فرد به حدی از پختگی احساسی می رسد که راه حلهای پیچیده تری برایِِِ مشكلات روزمره عاطفی خود پیدا می كند و از احساس خود به صورت پیچیده تری برای حل این مشکلات استفاده می کند و توانایی کنترل نوسانات شدید آن را دارد. از شواهد و نتایج عدم بلوغ احساسی می توان به : ضعف در كار گروهی ٬ جو زدگی ٬ پر توقعی و عدم تربیت صحیح كودكان را نام برد .
 • محافظه كاری تاریخی : متاسفانه به علت تهاجم های ویرانگری كه بر ایرانیان درطول تاریخ تحمیل شده است (و منجربه سلطه شده) که یکی از دهشتناک ترین این حمله ها، تهاجم مغولیان و یکی از طولانی ترین این سلطه ها، سلطه اعراب بوده، در كنار سیستم عقیدتی ایرانیان که آن هم کاملاً تحت تاثیر این حمله ها قرار گرفته، ایرانیان از لحاظ فکری و منش زندگی محافظه کار محسوب می شوند. این محافظه کاری متاسفانه نتایج بسیار منفی ای برای فرهنگ ایرانی به ارمغان آورده است که می توان به موارد: كمبود خلاقیت در نحوه زندگی ٬ جمود فكری و ... اشاره كرد
 • ایده آل گرایی و عدم اعتماد به نفس : وقتی انسان یک شخصیت آرمانی را به عنوان الگوی ذهنی خود قرار می دهد که فرسنگها از او فاصله دارد طبیعتاً دچار کمبود اعتماد به نفس می شود؛ چون با هر تلاشی که می کند کماکان فاصله بسیار زیادی با آن الگو دارد و در حقیقت ارزش قدم های خود را حس نمی کند و حس موفقیت از او گرفته می شود.  وقتی فرد در ذهن خود آدمهایی را تصور می کند که به راحتی کارهای خود را پیش می برند و فی ذات بسیار خوب عمل می کنند، بسیار طبیعی است که آنان را قهرمانان خود بداند و آنان را موظف به بهبود دنیا بداند و بر خود وظیفه آنچنانی قایل نباشد. ولی اگر نیک به دنیا بنگریم در می یابیم که با همه تفاوتی که بین انسان ها وجود دارد، همه انسان ها دارای مشکلات نه چندان کمی می باشند و معمولاً انسان های برجسته انسان هایی هستند که خود را باور کرده اند. اگر به جای ایده آل گرایی، عمل گرایی در ذهن افراد جایگزین شود افراد به جای اینکه خود را با یک فرد آرمانی مقایسه کنند خود را با خود مقایسه می کنند و به جای آنکه سعی در گرفتن نمره بیست در یک بعد زندگی کنند سعی در به دست آوردن معدلی خوب در بین ابعاد زیاد زندگی می کنند. اینکه درک شود زندگی ابعاد بسیار زیادی دارد که اول شدن در همه آنها غیر ممکن است و باید به معدل زندگی توجه کرد، خود احتیاج به درک بالایی از زندگی دارد. از معضلاتی كه بخاطر ایده ال گرایی ناشی میشود میتوان به : عدم توانایی در اولویت بندی ٬ ظاهر گرایی و تجمل گرایی  را نام برد .
 • تفكر طبقاتی و عدم توجه به تفاوتهای فردی : منظور از تفكر طبقاتی، تفكری است كه سعی دارد بین آدم ها،  نژاد ها و موقعیت ها به یك دسته بندی جامع و ثابت از برتری برسد که این دسته بندی مستقل از جزییات شخصیت فرد متقاضی دسته بندی است. حال آنكه به دست آوردن یك تعریف از برتری در میان موقعیت ها، برای انسانها با اهداف بسیار متفاوت، امری غیر معقول است. بسیاری از اوقات برتری در موقعیت ها، تابعی كاملاً وابسته به شخصیت افراد می باشد و سعی بر به دست آوردن یك طبقه بندی جامع و ثابت بین افراد مختلف، كاری بی معنی می باشد. این خصیصه فرهنگی در تضاد محض با اولویت بندی است که آن طبقه بندی پویا و کاملاً فردی است. این خصوصیت فرهنگی ایرانیان را تقریباً می توان در همه جوامع ایرانی چه در داخل ایران و چه در خارج ایران دید. متاسفانه ایرانیان از این دسته بندی ها، بسیار، برای ارزش یابی خود و اعلام برتری خوداستفاده می کنند که این خود باعث آسیب به آزادی های فردی می شود.  از جمله این دسته بندی ها میتوان به : رشته تحصیلی و مدرك گرایی ، محل زندگی و... را نام برد.
 • قانون گریزی : قانون نتیجه فکر عقلا جامعه برای بهینگی اجتماع است که بدون رعایت آن جامعه از مسیر بهینه خود خارج می شود. یکی از وظایف جامعه و خانواده در پرورش بچه و نوجوان، نهادینه کردن اخلاق است و اخلاق در کنار قوانین جامعه وسیله ای برای کنترل خودخواهی فردی ما انسانهاست. ولی رعایت قوانین جامعه ، در اخلاق ایرانیان نهادینه نشده است و بسیاری از ایران به شکستن قوانین افتخار می کنند بدون اینکه درک کنند چگونه به خود و جامعه آسیب می رسانند. واضح است که علاوه بر عدم نهادینه شدن قوانین در نظام اخلاقی افراد، سیستم ضعیف نظارت بر اجرای این قوانین در ایران،  نقشی اساسی در افزایش قانون شکنی دارد. از نمونه های این قانون شكنی ها می توان : عدم رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، فرار از قوانین مالیاتی و ... را نام برد

 فرهنگ تخصصی : فرهنگ تخصصی فرهنگی است كه بخشی از افراد یك جامعه براساس حرفه و تخصص و حوزه شغلی خویش در آن مشترك اند. فرهنگ های تخصصی عبارتند از فرهنگ آموزشی، فرهنگ سیاسی،  فرهنگ اقتصادی.

در خصوص مشكلات فرهنگ تخصصی میتوان به :

در خصوص فرهنگ آموزشی : عدم توجه به تحقیق و تنها توجه به انباشتگی آموزشی ٬ عدم توجه به نتیجه عملی آموزش ٬ عدم خلاقیت ٬عدم توجه به كیفیت ٬ زیر دررویی از كار صحیح ( ماست مالی كردن )و ... را نام برد

در خصوص فرهنگ سیاسی : هرچند كه بعد از انقلاب اسلامی فرهنگ سیاسی كشورمان از نوع مشاركتی و فعال است( یعنی مردم  حق رای دارند و با شركت در انتخابات خود منتخب خویش را برمی گزینند و یا با شركت در تجمعات سیاسی از حقوق خود نسبت به ادعای جهانی دفاع میكنند ) ولی ضعف هایی نیز دارد كه از آن جمله میتوان به كانالیزه كردن اجتماعات سیاسی تنها در مسیر و اهداف دولت مردان را نام برد.

در خصوص فرهنگ اقتصادی میتوان :فرهنگ غلط سرمایه گذاری ٬ بازار سیاه ٬ دلالی ٬ رشوه خواری و ... را نام برد .

 

 فرهنگ سازمانی : فرهنگی است كه افراد یك سازمان در آن مشترك اند.

در خصوص مشكلات فرهنگ سازمانی میتوان به : باند بازی ٬ رشوه خواری ٬ موازی كاری ٬ عدم مسئولیت پذیری و .. را نام برد.

 

و این همه كه گفته شد غیر از مشكلات در حوزه خرده فرهنگ های كشورمان میباشد   ٬ چه بیان آنها مثنوی دیگری میطلبد.( خرده فرهنگ عبارت است از فرهنگی كوچكتر در داخل فرهنگ بزرگ تر كه علی رغم ویژگیهای خاص آن به عنوان جزئی از نظام فرهنگی گسترده به حساب میآید . مثل فرهنگ مذهبی و قومی ، فرهنگ گروهای جنسی ( زن و مرد ) ، گروه های سنی ( پیر و جوان ) ، اقشار اجتماعی و شغلی ( كارگران ، روحانیون ، دانشگاهیان ، نظامیان و غیره )) .

 

بنا براین در صورتی كه بخواهیم در بخش اقتصادی پیشرفتی حاصل كنیم علاوه بر حل مشكلات اقتصادی ٬ می بایست بیماری های فرهنگ تخصصی كشورمان را نیز اصلاح كنیم و برای مشاركت سازمانها در این امر ٬ می بایست مشكلات فرهنگی آن حوزه نیز اصلاح شود .

و جامعه زمانی روی آرامش و آسایش را به خود می بیند كه در كنار حل مشكلات اجتماعی به حل مشكلات فرهنگ ملی و عمومی نیز پرداخته شود .

باما باشید تا (در ادامه بررسی ویژگیهای خاص رئیس جمهور ) در پست بعدی به  عمده مشكلات سیاسی و نظامی كشورمان بپردازیم .

لطفا با توجه به مطالب یاد شده در نظرسنجی شركت نموده و منتخب خود را انتخاب فرمایید . خوشحال میشویم كه ما را از نظرات خوبتان برخوردارنمایید . 

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :