تبلیغات
بهترین انتخاب - ویژگی های رئیس جمهور

بهترین انتخاب

سه شنبه 1 اردیبهشت 1388

ویژگی های رئیس جمهور

نویسنده: بهنام   طبقه بندی: روش انتخاب ریس جمهور، 

ویژگی های رئیس جمهور

 

در هر مقطعی از زندگی برای انتخاب رئیس گروه ، خصوصیات و ویژگی هایی را مد نظر قرار میدهیم تا تواناترین فرد را جهت رهبری گروه انتخاب كنیم . گاهی دانش ، زمانی قدرت ، تقوا و ایامی ثروت را ملاك انتخاب یك رئیس در نظر میگیریم و البته جمع چند مورد از خصوصیات نام برده در یك فرد ، حتما نقطه تمایز مناسبی جهت انتخاب خواهد بود .

اما برای انتخاب یك رئیس جمهور چه ملاك هایی را باید در نظر گرفت ؟

ابتدا مایلم یك نكته را یادآوری نمایم :در كشور های پیشرفته احزاب سیاسی دارای قدرت اقتصادی و بینش نظامی و سیاسی میباشند و هر حزب با توجه به توانایی های اقتصادی و تفكرات استراتیژی و با كمك اندیشمندان قابلی كه در اختیار دارند به حل معضلاتی از جامعه توانایند و دلیل اعتماد مردم به نماینده یك حزب به علت توانایی های آن حزب در رفع مشكلات و معضلات میباشد و شعارهای حزبی تنها یك شعار نیست بلكه نمایش توانایی های حزبی در برطرف نمودن مشكلات حال آن جامعه می باشد .

بنابر این انتخاب رئیس جمهور یعنی انتخاب كاندیدای حزبی كه آن حزب بیشترین توانایی را در رفع مشكلات جامعه داراست .

حال چرا رئیس جمهور برای تنها چهار سال انتخاب میشود ؟ علت آن است كه چون كاندیداهای ریاست جمهوری ( در تمام جهان ) از سوی احزاب مختلف پیشنهاد میشوند و هر حزب در انجام یك سری خدمات به جامعه تواناست ، با انتخاب كاندیدای یك حزب و استفاده از قدرت و توانایی افراد آن حزب در مشكل گشایی جامعه ممكن است ضعف هایی را كه حزب مورد منتخب توانایی رفع آنها را ندارد ( و یا علاقه ای به رفع آنها را ندارد ) در جامعه شدت گیرد و  معضلات عدیده ای را سبب شود۰ بنابراین پس از 4 سال امكان انتخاب برای حزبی كه توانایی رفع آن ضعف ها را دارد بوجود می آید .ضمن اینكه این امر باعث تعادل قوا در بین احزاب داخل كشور میگردد .

هرچند در كشور ما نحوه عمل احزاب بیشتر سیاسی است ولی توجه به توانایی های هر حزب و افراد و دانشمندانی كه در اختیار دارند و كادری را كه جهت هیئت دولت پیشنهاد میكنند بسیار حائز اهمیت است .و اگر فردی توسط چند حزب معرفی شود از حمایت های آن احزاب برخوردار خواهد بود و مطمئنا از انعطاف بیشتری در حل مشلات برخوردار خواهد بود .

بنابراین ما بیشتر از آنكه  با ویژگیهای كاندیدای مناسب جهت ریاست هیئت دولت آشنا شویم می بایست با توانایی احزاب داخل كشور و افراد قدرتمندی كه آن احزاب را حمایت می نمایند آشنا گردیم ولی چون بحث ما انتخاب رییس جمهور است ابتدا به ویژگیهای یك كاندیدای توانا جهت احراز این پست میپردازیم و سپس زمانی را به شناخت احزاب و توانایی هایشان میپردازیم.

آنچه مسلم است رئیس جمهور باید یك سری ویژگیهای عمومی را در حد اعلای خود دارا باشد و علاوه بر آن یك سری ویژگیها و مهارت های خاص را دارا باشد تا در یك مقطع 4 ساله بتواند علاوه بر رهبری هیئت دولت در جهت احقاق قوانین كشور و انجام سیاست های درازمدت بتواند به حل بزرگترین معضلات زمان خود فائق آید .

برای آشنایی با ویژگیهای عمومی كاندیدای مناسب ریاست جمهوری ما باید ابتدا با مسئولیت های رئیس جمهور آشنا شویم و برای آشنایی با ویژگیهای خاص آن كاندیدا می بایست معضلات و مشكلات حاد كشور را لیست كنیم تا مشخص گردد كه ویژگیهای خاص كاندیدای مناسب ( و حزب مربوط به ایشان ) چیست و چگونه میتواند به حل آن مشكلات كمك كند.

 پس جهت بیان ویژگیهای عمومی كاندیدای مناسب ریاست قوه مجریه ابتدا مسئولیت  و  نقشهایی را كه ریس جمهور ایفا میكند بیان میكنیم :

نقش های رئیس جمهور

 

 • نقش رهبری : این نقش عبارت است از رهبری هیئت دولت در جهت انجام مسئولیت های محوله و هدایت و هماهنگی آنها در حل مشكلات پیش روی دولت و جامعه . 
 • نقش رابطه ای : نقش رابطه ای همان ارتباط رئیس جمهور با خارج از حوزه و قلمرو دولت است . این ارتباط در حوزه داخل كشور میتواند ارتباط با رهبر معظم انقلاب جهت بهره وری از تفكرات راهبردی ایشان و شركت در جلسات تشخیص مصلحت نظام ،جهت برطرف نمودن چالشهای موجود در برنامه های درازمدت و مشكلات فعلی جامعه و دولت ، ارتباطات  درون حزبی ( جهت بهره گیری از توانایی های حزب در جهت كمك دولت ) ، ارتباط با ریاست قوه مقننه و قضاییه جهت تعامل بیشتر قوا با هم و ارتباط با مردم جهت ارتباط تنگاتنگ با مشكلات روزمره جامعه باشد . و در سطح خارجی این میتواند ارتباط رئیس جمهور با روئسای جمهور سای كشور ها جهت تفاهمات اولیه برای افزایش ارتباطات اقتصادی، سیاسی ، نظامی و ... باشد .
 • نقش اطلاع یابی : ارزیابی كشوربرای جمع آوری اطلاعات در باره تغییرات اقتصادی و سیاسی و نظامی و ...كشور و مسائل و مشكلاتی كه ممكن است عملكرد دولت را تحت تاثیر قرار دهد  ، نقش دیگر رئس جمهور است .
 • نقش اطلاع دهی : فراهم سازی اطلاعات مهم برای هییئت دولت كه قادر به جمع آوری آن نیستند ، نقش دیگر رئیس جمهور است .
 • نقش سخنگویی : رئیس جمهور در این نقش ، نماینده و سخنگوی مردم ( و هیئت دولت ) در مجامع داخل و خارج از كشور است .
 • نقش پیشگامی : در این نقش ، رئیس جمهور با اندیشه و روشی جدید ، به ایجاد تحول در دولت و كار گروه ها برای دست یابی دستیابی به عملكردی بهینه می پردازد .
 • نقش مشكل گشایی : در این نقش ، رئیس جمهور در پاسخ به فشارها ، محدودیت ها و مشكلات دولت و جامعه تصمیم هایی تاكتیكی میگیرند و در صورتی كه مشكلات از دوره های قبل به دولت به ارث رسیده ویا ریشه مشكلات خارج از مرزهای كشور باشد با اتخاذ تصمیمات استراتژیك ( و مطرح نمودن آن در جلسات مصلحت نظام )در حل درازمدت آن برنامه ریزی می نمایند . 
 • نقش تخصیص منابع : در این نقش ، رئیس جمهور با توجه به نیاز منابع مالی هیئت دولت و برنامه های آموزشی، اقتصادی ، سیاسی ، نظامی و .... كوتاه مدت و درازمدت بودجه ای را در نظر میگیرد كه با ارائه آن به مجلس و تصویب آن به عنوان بودجه سالنه كشور ، در طول سال به مصرف می رسد . همچنین در صورتی كه هزینه های جاری بیش از پیش بینی اولیه باشد و یا در موارد خاص ، رئس جمهور با درخواست مجدد از مجلس پیشنهاد برداشت از ذخیره ارزی را میدهد كه در صورت تصویب به صرف مورد نیاز می رسد .
 •  نقش تشریفاتی : شركت در مراسم و بزرگداشت ها و میهمانی ها و رونمایی ها ، جزو نقش های تشریفاتی ای است كه رئیس جمهور به عهده میگیرد .

 

با توجه به مسئولیت ها و نقشهای كه رئیس جمهور بر عهده دارد  می توان ویژگی های عمومی رئیس جمهور را به شرح زیر بیان نمود

 

ویژگی های عمومی یك رئیس جمهور عبارتند از :

 

 

 • دانش و معرفت
 • مهارت
 • اخلاق

 

حال به تعریف هرکدام می پردازیم

 

دانش و معرفت :

 

معرفت و دانش از شرایط ضروری هر رئیس جمهوری است ولی هرگز مراد از آن مطلق دانستنی ها نیست . مراد از لزوم معرفت ، دانش و آگاهی های ویژه است كه به مهمترین آنها اشاره میكنم :

 • مدیریت عمومی :  در دانش مدیریت عمومی ، آگاهی های مورد نیاز در زمینه مبانی ، اصول ، اقسام و روش های برنامه ریزی ، سازماندهی ، هدایت و رهبری و نظارت به دست می آید .
 • اقتصاد عمومی : آشنایی با اصول و مبانی اقتصاد و سیستم های اقتصادی و آشنایی با روش های بانكداری و تجارت و تجارتهای روز جهان و .... از دانش های لازم هر رئیس جمهور است .
 • علوم سیاسی : منظور از دانش سیاسی شناخت مكاتب سیاسی نیست بلكه رئیس جمهور می بایست علاوه بر داشتن دانش سیاسی لازم جهت برخورد و تعامل سیاسی جهان  آشنایی  لازم با سیستم های نوین سیاسی دنیا كه جهت انجام حركات درازمدت و كوتاه مدت فرهنگی ، اقتصادی ، نظامی در مناطق مختلف جهان انجام می پذیرد را دارا باشد .( به طور خلاصه رئیس جمهور باید در عرصه سیاسی شطرنج باز خوبی باشد .)
 • قوانین و مقررات : رئیس جمهور نه تنها باید آشنا و ملزم به قانون اساسی كشور باسد بلكه میبایست با قوانین مكتوب و جاری وزارت خانه ها نیز آشنا باشد تا جهت نظارت و بهبود و تكمیل و یا حذف قوانین دست و پا گیر راهكار مناسب را پیشنهاد نماید و بتواند با تعامل مناسب با مجلس در تكمیل قوانین ضروری بكوشد .
 • شناخت انسان : بدون شناخت انسان در ابعاد گوناگون چگونه می توان او را رهبری كرد ویا بین آنها هماهنگی بوجود آورد و به آنها فرمان راند ؟روانشناسی ، جامعه شناسی ، تعلیم و تربیت و شناخت فرهنگ ها از دانش های ضروری یك رئیس جمهور است كه باید با مبانی آن آشنا باشد

 

    

مهارت :

 مهارت به معنای زبردستی و چابكی و چالاكی است .مهارت هم در مفهوم و هم در عرصه با تجربه تفاوت دارد. تجربه نوعی فعالیت و عملیات است در حالی كه مهارت ویژگی صاحب آن تجربه است .

هرچند دانش  و توانمندی اطلاعاتی به عنوان یكی از ویژگی های بایسته هر رئیس جمهوری می باشد ولی كافی نیست زیرا تخصص برایندی از دانش و مهارت است و از این لحاظ سنوات خدماتی كاندیدا های ریاست جمهوری همپای تحصیلات آنان قابل ارزیابی و توجه است .

 

اخلاق :

 اخلاق در اصطلاح علمای اخلاق عبارت است از ملكات نفسانی ." ملكه " كیفیتی است راسخ در نفس كه زوال آن به كندی صورت میگیرد .ملكات نفسانی یا از فضایل هستند مانند شجاعت ، سخاوت ، عفت ، امانت داری و ... و یا از رذائل مانند دروغ ، ترس ، بخل و حسد و ...  . و هر رئیس جمهور كشور اسلامی مان می بایست صفات پسندیده اخلاقی را دارا باشد و از رذائل اخلاقی مبرا بوده یا در حال پك سازی نفس خود از آن صفات باشد .

در پست بعدی با ویژگی های خاصی كه یك رئیس جمهور موفق می بایست داشته باشد آشنا میشویم .

لطفا با توجه به مطالب یاد شده در نظرسنجی شركت نموده و منتخب خود را انتخاب فرمایید . خوشحال میشویم كه ما را از نظرات خوبتان برخوردارنمایید . 

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :